Loading color scheme

Poradenství a projektová dokumentace

Klientům, kteří si nejsou zcela jisti svým záměrem, nabízíme poradenství, jak nejlépe využít předmětný prostor. Dále jim nabízíme možnost zpracování projektu na zakázku bez realizace.

Pro klienty, kteří ve svých výběrových řízeních oddělují projekt od realizace, nabízíme vyhotovení projektu včetně projektové dokumentace na zakázku.

Můžete se rozhodnout později, zda nám svěříte i realizaci.