Loading color scheme

Revize

Nabízíme služby revizního technika na vašich instalovaných regálech a regálových systémech.

 

Dle zákona č.309/2006 Sb. je povinností každého provozovatele provést technickou prohlídku regálových systémů minimálně jednou za 12 měsíců.

 

Technická prohlídka se provádí dle: DIN EN 15635, 15512, 15620, 15629

 

Firma PROFI REGAL zajišťuje revize všech typů regálových systémů i automatických regálů od firmy TOYOTA MATERIAL HANDLING CZ (systém Radioshuttle)

HANDLING CZ (Radioshuttle)

 

Firma PROFI REGAL vám po revizi regálů zašle zdarma cenovou nabídku na odstranění případných závad, zjištěných při revizi regálů.

 

tabulkanosnosti

reviznistitekcz


reviznistitekd

 

Naši zákazníci:

Hornbach Baumarkt CS, Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s.r.o., Preymesser, Meyra, Telefónica O2, Philip Morris, Monroe Czechia s.r.o., Hamé a.s., Rigips a.s., ESSELTE, Benteler, Procter & Gamble – Rakona s.r.o., Škoda Auto, Úřad vlády ČR, Kofola a mnoho dalších.

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (celé znění):

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

309/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. května 2006,

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 

§ 4

Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být

a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

c) pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí stanoví prováděcí právní předpis.